Sammen skaber vi et bedre Danmark

En netop opstartet fredelig græsrodsbevægelse der ønsker at genopbygge vores samfund og reetablere den manglende demokratiske debat, ude i lokal samfundene, så vi står bedre rustet i tiderne der udspiller sig nu. En sandheds kampagne vi har lanceret danner rammen om de møder vi afholder, fysisk såvel som online, hvis formål er at lindre forvirringen og skabe et hårdt tiltrængt overblik.

Se Video

Hør mere om projektet. Se en kort introduktions video

I Danmark står vi i skrivende stund med en større og større følelse af uro blandt befolkningen hvad angår de eftersigende uoverskuligt store samfundsmæssige problemstillinger som rejser sig foran os kaster en skygge på dette ellers så yndige land. Det er nemt, når vi tænder for tv'et, facebook eller andre medier, at lade sig rive med og bukke under for disse oftest negative og undertrykkende nyheder. Hvis vi ikke er forsigtige kan vi sætte os selv i en apatisk tilstand på et tidspunkt i vores historie som netop kalder på det modsatte. Altså en viljestyrke og et samlet kreativt fokus for at finde løsninger, på bedste demokratiske facon, på disse menneskeskabte udfordringer.

Læs formålsbeskrivelse

Digitale værktøjer
vi har skabt.

Vi stræber efter at give folk mulighed for at skabe betydningsfulde forbindelser imellem hinanden. Til dette har vi stillet en række digitale værktøjer til rådighed som er ment til at hjælpe dig godt på vej.

Se alle værktøj

Vores vision

Samtalerum

Vi synes, der mangler et rum, hvor borgere kan mødes og omsætte deres tanker til konkrete løsninger. Et rum, der også giver mulighed for socialt samvær, hvad enten man mødes på en cafe eller privat og hvor hygge og fællesfølelse danner udgangspunkt for en stillingtagen til nogle af de konkrete problemstillinger vi står overfor i dag med det formål at skabe fælles løsninger.

Forene kræfterne

Flere kæmper hver deres kamp imod systemet, men frem for splittelse ønsker vi at forene kræfterne og styrke den folkelige stemme, sådan som Danmark har haft tradition for, for dermed at kunne lægge et folkeligt pres på beslutningstagerne og kræve, at de overholder demokratiets spilleregler.

Små grupper

Vi forestiller os, at man mødes i mindre grupper på enten 3, 7 eller max 12 personer, så der er mulighed for, at alle kommer til orde og komme med deres input til, hvilke problemområder de ser og hvordan vi når vores mål. Vi vægter også i ligeså høj grad det sociale samvær som del af fællesskabsånden i et netværk af små grupper, uden ledelse.

Den folkelige debat

Vi savner den folkelige debat, engagementet og sammenholdet i en tid, hvor mange mennesker føler sig kørt over af udviklingen. Alt for mange føler sig alene med deres tanker. Særligt corona har formået at slå en kil ned i familier og splitte dem fra hinanden, men vi har mere der forener os end splitter os – vi har et fælles håb om et bedre Danmark, og der er nok at tage fat på.

Image
Image

Sammen skaber vi et bedre Danmark

I Danmark står vi i skrivende stund med en større og større følelse af uro blandt befolkningen hvad angår de eftersigende uoverskuligt store samfundsmæssige problemstillinger som rejser sig foran os kaster en skygge på dette ellers så yndige land. Det er nemt, når vi tænder for tv'et eller internettet, at lade sig rive med og bukke under for disse oftest negative og undertrykkende nyheder. Hvis vi ikke er forsigtige kan vi sætte os selv i en apatisk tilstand på et tidspunkt i vores historie som netop kalder på det modsatte. Altså en viljestyrke og et samlet kreativt fokus for at finde løsninger, på bedste demokratiske facon, på disse menneskeskabte udfordringer.

Læs formålsbeskrivelse
Danmark Danmark

Kalender

Online

3 mennesker

7 mennesker

12 mennesker

Konference

Hedge
Sandhed.dk

En kampagne der giver et overblik i disse tumultiske tider.

Besøg siden
Image

Møder vi afholder

Her er et overblik over de type møder vi afholder. Alle vores møder tager udgangspunkt i sandheds kampagnen.

  • møders varighed er efter behov
  • gratis at deltage undtagen konference
  • alle er velkomne

Små møder

Vi holder små fysiske møder der rækker fra 3, 7 eller 12 mennesker per gang. Vi forsøger at få et hårdt tiltrængt overblik over den nuværende situation vi står overfor i dag, i Danmark såvel som i verden. Hvis du selv har lyst til at være vært kan du oprette et møde her.

Online møder

Vi holder online zoom møder der tager afsæt i en række aktuelle debat emner som forsøger at gribe om den røde tråd og give os et overblik. Hvis du har lyst til selv at afholde et zoom møde for Bedre Danmark kan du kontakte os her.

Konference

I fremtiden håber vi at holde større møder for at mærke at vi står sammen om et momentum for et bedre Danmark der breder sig ud over landet. Til dette har vi udvilket en konference platform, Tiny Mouse Conference, hvor man kan købe billetter her.

Seneste nyheder

Hvor ligger vi vores fokus?

Obs. Denne præsentation indeholder spoilers om Disney filmen Tomorrowland fra 2015.

for 2 måneder siden

Vores første formålsbeskrivelse

Vi er en gruppe mennesker der er gået sammen som intiativtagere (Pia Andersen, Anne Have og Daniel Lehmann) til et projekt vi kalder: Sammen skaber vi et bedre Danmark. Vi er i opstartsfasen, vi ideudvikler. Vi ønsker og styrke netværket og fællesskabet imellem mennesker. Mere vil komme sideløbende som folk kommer til. Du kan høre mere om det i denne video, samt læse mere om det på vores netop lanceret hjemmeside: bedredanmark.dk.

for 6 måneder siden