Sammen skaber vi et bedre Danmark

Et ikkevoldeligt initiativ, der ønsker at fremme fællesskabet og dialogen. Vi ser mangfoldighed og forskelligheder som en ressource og inspiration til at skabe nye bæredygtige løsninger gennem forskellige synspunkter og ideer.

Se Video

Hør mere om projektet. Se en kort introduktions video

Vi savner den folkelige debat, engagementet og sammenholdet i en tid, hvor mange mennesker føler sig kørt over af udviklingen, og alt for mange føler sig alene med deres tanker. Vi mangler et rum, hvor danskere kan mødes og udveksle tanker og ideer, tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger, vi står overfor i dag med det formål at skabe fælles løsninger. Men også et fælles rum, der giver mulighed for socialt samvær.

Læs formålsbeskrivelse

Vores vision

Samtalerum

Vi synes, der mangler et rum, hvor borgere kan mødes og omsætte deres tanker til konkrete løsninger. Et rum, der også giver mulighed for socialt samvær, hvad enten man mødes på en cafe eller privat og hvor hygge og fællesfølelse danner udgangspunkt for en stillingtagen til nogle af de konkrete problemstillinger vi står overfor i dag med det formål at skabe fælles løsninger.

Forene kræfterne

Flere kæmper hver deres kamp imod systemet, men frem for splittelse ønsker vi at forene kræfterne og styrke den folkelige stemme, sådan som Danmark har haft tradition for, for dermed at kunne lægge et folkeligt pres på beslutningstagerne og kræve, at de overholder demokratiets spilleregler.

Små grupper

Vi forestiller os, at man mødes i mindre grupper på max 7 personer, så der er mulighed for, at alle kommer til orde og komme med deres input til, hvilke problemområder de ser og hvordan vi når vores mål. Vi vægter også i ligeså høj grad det sociale samvær som del af fællesskabsånden i et netværk af små grupper, uden ledelse.

Den folkelige debat

Vi savner den folkelige debat, engagementet og sammenholdet i en tid, hvor mange mennesker føler sig kørt over af udviklingen. Alt for mange føler sig alene med deres tanker. Særligt corona har formået at slå en kil ned i familier og splitte dem fra hinanden, men vi har mere der forener os end splitter os – vi har et fælles håb om et bedre Danmark, og der er nok at tage fat på.

Image
Image

Sammen skaber vi et bedre Danmark

Vi savner den folkelige debat, engagementet og sammenholdet i en tid, hvor mange mennesker føler sig kørt over af udviklingen, og alt for mange føler sig alene med deres tanker. Vi mangler et rum, hvor danskere kan mødes og udveksle tanker og ideer, tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger, vi står overfor i dag med det formål at skabe fælles løsninger. Men også et fælles rum, der giver mulighed for socialt samvær.

Læs formålsbeskrivelse
Danmark Danmark

Hvad kan grupperne mødes om?

Det er ingen fastlagte fokuser for grupperne. Det står folk frit for hvad de vil mødes og snakke om. En mere detaljeret liste til inspiration vil komme snart.

Ugens nyheder

Diskuterer, vidensdele samt præsenterer hvad hver medlem finder vigtigt for at danne et overblik. Hvad rapporterer nyhederne ikke om?

Whistleblower ordning

En mulighed til folk der sidder inde med sensitivt materiale der skal viderformidles til den danske befolkning ved bla. at tilbyde et secure drop.

Hemmelige samfund

Kortlægning og modarbejdelse af frimurerlogernes mm. indflydelse på det danske samfund vha. bla. oplysningsarbejde.

Big tech

Trække vores samtykke tilbage fra de store tech virksomheder, opsige vores kontier, og samtidig sige fra overfor overvågningskapitalismen.

... ud af livet

Amet diam imperdiet nisi non eu, pharetra lorem amet, ac ut aliquam diam sed cras.

Sande nord

Et sikkert sted for dybe, intime diskussioner om livets mest udfordrende spørgsmål som hjælper os med at følge vores sande nord.

Runde bord

Intergenerationelle møder hvor aldersgrupperne udforsker formål, værdier, visioner mm. sammen.

Gensidig støtte

Give hinanden støtte, inspiration, vejledning og ansvarlighed, hvilket har stor indflydelse på vores livskvalitet. Og ikke et sted hvor man forsøger at "fikse" hinanden.

YPO

Med en influx af ny viden og teknologi der skal integres og sammensættes i et paradigme skift for menneskeheden, har entreprenører brug for et forum til indsigt og perspektivering.

Kvante manifestering

Danne studiegrupper der primært drejer sig om Marina Jacobi's materiale og i udviddet forstand universets struktur samt vores rolle heri.

Alternativer

Lægge byggestene henimod nogle af de løsninger vi ser på nogle af de dele af samfundet vi mener kræver et bedre alternativ til det allerede eksisterende.

Fluktureringer

Ved denne overgang for menneskeheden kan der være perioder af ustabilitet. Derfor kan man have en gruppe der forpligter sig til hinanden og sikrer at man kommer godt igennem processen.

Prøv en gruppe?

Hvis det lyder som noget for dig behøver du ikke lede længere. Du kan tilmelde dig i dag og finde andre med samme interessepunkter som dig i netop din region og på tværs af landet. Du behøver ikke starte gruppen men kan også hoppe ind i en allerede eksisterende.

Find eller opret gruppe
Fortaler

Fortaler for et bestemt emne man forsøger at oplyse forskellige målgrupper om såsom: befolkningen, organisationer og eller politikere mv.

Tidsplan

Har du lyst til at deltage i et af vores møder her i bedredanmark gruppen kan du skrive til os på email. Vi holder som regel møderne i region hovedstaden og sjællands området.

Kontakt os

Ressourcer Kommer snart

Vi har stillet en række ressourcer til rådighed som forhåbentligt kan hjælpe dig på vej ude i grupperne.

1 / 3

Find de andre. Gør brug af vores hjemmeside (bedredanmark.dk)

I denne guide viser vi dig hvordan du kan bruge denne hjemmeside, og en netværks algoritme vi har skabt, til at finde de andre og danne grupper på tværs af regioner og interesseområder.

Find de andre. Gør brug af vores facebook gruppe (@bedredanmark)

Selvom vi allerhelst ville være foruden facebook, da det er et værktøj med negative hensigter designet til at kontrollere, sælge vores adfærds dataer samt gøre os afhængige, har vi oprettet en gruppe, hvor vi i denne guide vil vise dig hvordan du kan bruge den til at række ud og finde andre mennesker der har lyst til at danne fællesskaber.

Find de andre. Gør brug af vores regionale platform (aria5.co)

Vi har bygget en social medie platform der fungerer på regional basis som vi i denne guide viser dig hvordan du kan bruge til at finde andre mennesker i dit lokalområde med samme interesseområder som dig.

Kom godt i gang

Image Image
Skridt 01

Indledende møde

Følgende er udelukkende ment som inspiration. Start med at mødes med to andre der har samme interesse områder som dig eller som er forventningsbestemt på anden måde med gruppens fokus inden for det større overordnede fælles fokus: Sammen skaber vi et bedre Danmark.

Find eller opret en gruppe
Image Image
Skridt 02

Resterende møder

  • Efter det første møde skal den ene person du opsøgte gøre det samme, altså finde to andre og holde et møde i en gruppe af 3.
  • Det samme skal den anden person du opsøgte gøre indtil i er 7. (3 plus 2 er lig med 5 plus 2 er lig med 7.)
  • Derefter mødes denne gruppe på 7, præsenterer og sammensætter hvad de er kommet frem til indtil videre. Her kan man eventuelt vælge at offentliggøre nogen af de resultater eller løsningstiltag man er kommet frem til enten i vores facebook gruppe eller vores regionale platform.
Image Image
Skridt 03

Evaluering

Nu kan man fortsætte med at ekspandere vækstcyklussen og starte forfra med at møde flere og flere mennesker i den beskrevne gruppe format, eller man kan vælge at droppe ud og blot bibeholde de grupper og fællesskaber man har lavet indtil videre. Jo flere gange man gentager processen desto mere vokser det højere formål til endnu usete højde: Sammen skaber vi et bedre Danmark.

De fire tilføjelse (fra de originale tre der startede det indledende møde) splitter nu op og starter deres egen 7. Nu kan originalerne på det tidspunkt igen begynde en ny cyklus eller droppe ud. Jo flere gange hver enkelt gentager processen, jo mere accelererer vækstcyklussen. Kan du se, hvordan den oprindelige organisation kan vokse hurtigt uden at bringe stor fare for projektet eller enkeltpersoner?

Find eller opret en gruppe

Eksemplet på hvordan man kan komme godt i gang med at finde de andre, mødes og forsætte vækstcyklussen i grupperne er taget fra bogen Handbook for the New Paradigm besked nr. 3, og er inspireret af kroppens celledelings process hvor man kan beregne vækstcyklussen med formlen f(n) = 4n + 3, hvor n er antallet af cyklusser man har fuldendt.

Nogle spørgsmål?

Her er nogle ofte stillede spørgsmål som du måske selv sidder inde med.

Mange individer der går sammen i troen og håbet om at de kan skabe de samfunds ændringer de ønsker, kan gøre en hel del.

Der er ingen leder, denne styreform bliver ikke brugt. Derimod bruger vi decentraliseret samarbejdes grupper der alle koordinere og samarbejde på tværs på baggrund af delte universelle principper.

Når du har gjort dig klar på at du gerne vil tage ansvar og deltage i dette projekt er det første spørgsmål hvor man så finder de andre. De bedste ville være at når du skal finde de to andre og starte denne celle delings process (som beskrevet i håndbogen) at du kender dem på forhånd i din omgangskreds. Fordi dette kan være svært for nogle har vi lavet find eller opret en gruppe side hvor du kan udfylde en formular og vi vil prøve og forbinde dig til folk i din kommune og eller region hvis mængden af anmodninger om gruppe dannelse er begrænset.

Projekt opgaven, som beskrevet i håndbogen, er at lave drømme, skabe realistiske visioner for den fremtid vi gerne vil have. Dette skal munde ud i en formålsbeskrivelse som skal være med til at indrage flere og flere mennesker desto flere der kan se ideen med at trække sig fra at fokusere på de de negative planlæggere er i gang med. Det er ikke en nem opgave.

Der er absolut ingen krav stillet til at du bruger møde strukturen på præcis den måde den er opstillet. Den er udelukkende ment som inspiration til at folk kan komme godt i gang med at finde de andre, mødes og fortsætte vækstcyklussen i grupperne. Hvis du finder en anden måde der passer dig godt er du frit stillet til at bruge den og må meget gerne dele den da den kunne virke for andre også som inspiration til dem.

Rigtig mange mennesker mødes, danner grupper og laver fantastiske tiltag rundt omkring på planeten jorden. Ideen med dette intiativ er at bidrage til dette momentum og gøre det synligt for folk i Danmark at vi står sammen i den udvikling vi står overfor på individuel såvel som kolletiv hvis. Ved at holde et fælles fokus i sigte og føle at vi står sammen på denne måde, samt hjælpe med at forbinde folk og gøre netværks dannelsen af de nye fællesskaber lettere og hurtigere, kan vi manifesterer vores fælles ønske i tankerne.

Rigtig mange mennesker mødes, danner grupper og laver fantastiske tiltag rundt omkring på planeten jorden. Ideen med dette intiativ er at bidrage til dette momentum og gøre det synligt for folk i Danmark at vi står sammen i den udvikling vi står overfor på individuel såvel som kolletiv hvis. Ved at holde et fælles fokus i sigte og føle at vi står sammen på denne måde, samt hjælpe med at forbinde folk og gøre netværks dannelsen af de nye fællesskaber lettere og hurtigere, kan vi manifesterer vores fælles ønske i tankerne.

Der er meget på spil for dem med den negative dagsorden. .

Klar til at deltage?

Hvis du har lyst til at holde et møde kan du bruge følgende mødedagsorden