Vores første formålsbeskrivelse

13. januar 2024 | Anne Have, Pia Andersen og Daniel Lehmann

Vi savner den folkelige debat, engagementet og sammenholdet i en tid, hvor mange mennesker føler sig kørt over af udviklingen, og alt for mange føler sig alene med deres tanker. Vi mangler et rum, hvor danskere kan mødes og udveksle tanker og ideer, tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger, vi står overfor i dag med det formål at skabe fælles løsninger. Men også et fælles rum, der giver mulighed for socialt samvær.

Sammen skaber vi et bedre Danmark er et ikkevoldeligt initiativ, der ønsker at fremme fællesskabet og dialogen. Vi ser mangfoldighed og forskelligheder som en ressource og inspiration til at skabe nye bæredygtige løsninger gennem forskellige synspunkter og ideer.

Formålet er i fællesskaber at finde konkrete løsninger, hvori der indgår handlemuligheder, på et fælles defineret problem, vi har i samfundet samt at skabe et socialt fællesskab og et netværk, hvor vi hjælper hinanden.

Du spørger måske ”men hvad kan jeg gøre ved det?” Mange individer, der går sammen, kan gøre en del, vi bliver mere handlekraftige. Splittelse er det, der svækker os, derfor er det tid at samle kræfterne og finde fremadrettede løsninger.

Det gør vi ved at danne grupper / celler, der holder fysiske møder regelmæssigt. For at sikre at alle kommer til orde bør grupperne max bestå af syv medlemmer. Der er ikke behov for en leder, men måske en tovholder, der kan sørge for at fx planen / dagsordenen overholdes. Det der binder gruppen sammen er fælles principper og regler alle kan stå inde for og et frivilligt samarbejde, vilje og lyst til at deltage – IKKE et eller andet organisatorisk organ.

Hvordan de enkelte grupper vælger at gribe møderne an, er individuelt. Vi ønsker færrest mulige regler som en modreaktion på den udvikling, vi er vidne til. Vi ønsker at skabe et rum, der kan favne alle mennesker på tværs af forskelligheder og binde os sammen til glæde og inspiration for hinanden.

  • Hvad motiverer os til at deltage?
  • Hvilke problemstillinger ser vi?
  • Hvad ønsker vi at ændre?
  • Og hvordan?

Vi har bygget digitale værktøjer til at mobilisere og hjælpe os på vej. En fælles platform med mulighed for at dele opslag om fx arrangementer, nyheder m.m. og mangfoldiggøre gruppers ideer, tanker og resultater. Dette i form af en regional platform (aria5.co), en facebook side og denne hjemmeside.

Vi er ikke ofre, vi tager et personligt ansvar for den situation, vi befinder os i. Vi er og kan meget mere, end hvad vi har tilegnet os af social status i samfundet. Vi er alle ramt af den samme dagsorden, vi er alle i samme båd, uanset hvem du er og hvilke valg, du har truffet hidtil. Det nye Danmark skaber vi i fællesskab ude i grupperne, uden behov for at lede og kontrollere, men med samme fokus i sigte.

Lad os manifestere et bedre Danmark NU!